Mộng không thành

Mộng không thành

Sáng 17-1, các nghệ sĩ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (VFS) - Hãng phim Truyện Việt Nam trước đây đồng loạt căng băng-rôn quanh khu đất số 4 Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội (trụ sở Hãng phim Truyện Việt Nam cũ) để bày tỏ bức xúc và phản đối việc Vivaso (Tổng Công ty Vận tải thủy, nhà đầu tư chiến lược - chiếm 65% cổ phần, tương đương 32,5 tỉ đồng - của VFS) cắt lương, bảo hiểm của 30 người trong nhiều tháng nay.