Phát triển kinh tế - xã hội: Cần mối quan hệ “mắt xích”

.

Sáng 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (TP. HCM)

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (TP. HCM)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đặt ra 12 chỉ tiêu. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%;Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.

Trong số những chỉ tiêu được chỉ ra, ĐB Trần Anh Tuấn cho rằng các chỉ tiêu này đã được các đại biểu Quốc hội bàn nhiều, bao gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị môi trường,… “Có thể nói 12 chỉ tiêu được đê ra đều khá toàn diện”, ĐB Tuấn nói.

Theo ĐB Tuấn, về mục tiêu phát triển kinh tế, chúng ta cũng có những chỉ tiêu rất lớn để cải thiện vấn đề tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng; về chỉ tiêu văn hóa xã hội, lao động- việc làm, môi trường - nó đảm bảo sự phát triển một cách bền vững của ba trụ cột trong nền kinh tế xã hội.

“Tôi nghĩ phải phấn đấu một cách toàn diện, vì chúng ta hướng tới phát triển bền vững thì chúng ta không đặt nặng về chỉ tiêu kinh tế hay chỉ tiêu xã hội hay môi trường,… lên trên”, ĐB đoàn TP. HCM nói.

Tuy nhiên, theo ĐB Tuấn, các chỉ tiêu mà trong mục tiêu phấn đấu cần phải cải thiện tốt hơn về chất lượng, trong đó về kinh tế cần nhấn mạnh về chất lượng đầu tư, chất lượng tăng trưởng; về môi trường cũng cần đảm bảo ngày càng tốt hơn, quản lý được các nguồn xả thải nguy hại, kiểm soát được chất lượng môi trường và tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng lao động đối với vấn đề xã hội,… Đó là những chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội mà chúng ta cần phải đồng thời đạt được, bởi nó có mối quan hệ với nhau. Đặc biệt, chúng ta nói phát triển bền vững có nghĩa cần phải phát triển một cách đồng bộ ba trụ cột lớn trong mục tiêu phát triển bền vững.

Nói về mức tăng chất lượng đầu tư và tăng chất lượng giá trị gia tăng của GDP, ĐB Tuấn cho rằng, khi chúng ta thực hiện cải thiện chất lượng đầu tư đương nhiên nó sẽ thể hiện độ trễ. Tuy nhiên, chúng ta cải thiện chất lượng đầu tư thì giá trị gia tăng của nền kinh tế sẽ tăng lên, nó có mối quan hệ chặt chẽ, qua lại với nhau trong tổng thể của nền kinh tế.

“Chúng ta làm tăng giá trị của đầu tư lên, nó sẽ làm giá trị của GDP cũng tăng lên”, ĐB Tuấn nói.

Cũng theo ĐB đoàn TP. HCM, khi nói đến định hướng của nền kinh tế, chúng ta có đề án tái cấu trúc, cơ cấu lại nền kinh tế; chúng ta có các báo cáo Chính phủ về kết quả của nền kinh tế,… trong đó chúng ta cần lưu ý đến hai vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả đầu tư của nền kinh tế xã hội.

Trước hết, việc đầu tư đó mang lại giá trị thực sự cho nền kinh tế, thí dụ khi đầu tư một đồng vốn nếu xét về kinh tế sẽ thu lại được lợi nhuận bao nhiêu trên đồng vốn đó?

Ngoài khía cạnh kinh tế, chúng ta cần xem xét các khía cạnh khác về môi trường, đầu tư đó thực sự có tạo ra áp lực về chi phí liên quan tới môi trường hay không; đầu tư đó có liên quan tới việc tạo việc làm cho xã hội như thế nào?

“Có thể nói, hiệu quả trong việc phát triển kinh tế xã hội nó có mối quan hệ mắt xích với nhau là như vậy”, ĐB Tuấn nói.

ĐB Tuấn đồng thời phân tích, trong định hướng phát triển kinh tế xã hội, những vùng đang có hiệu quả đầu tư cao, mang lại giá trị gia tăng cao như vùng Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động, mang lại giá trị gia tăng cao, tuy nhiên trong quá trình đó chúng ta cần đồng thời lưu ý việc thu hút đầu tư, kiểm soát xàng lọc về vấn đê môi trường tốt thì chúng ta sẽ tạo được nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm
  • Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
    Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

    08:48, 08/11/2018

  • Hôm nay, Quốc hội bàn về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách 2018
    Hôm nay, Quốc hội bàn về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách 2018

    05:56, 25/05/2018

Hồng Hương
Bạn đang đọc bài viết Phát triển kinh tế - xã hội: Cần mối quan hệ “mắt xích” tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email [email protected], hotline: (024) 3.5771239,
Nguồn: enternews.vn